| Rezerwacja biletów promowych - tel.: 57 737 37 78

Dokumenty podróży

W 2007 roku Polska dołączyła do państw strefy Schengen. W związku z tym zniesiono kontrole paszportowe na granicach wewnętrznych. Obecnie (2014 rok) strefa Schengen obejmuje następujące Państwa: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy. Wielka Brytania i Irlandia podjęły decyzję o zachowaniu kontroli granicznych na granicach z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Fakt przynależności Polski do strefy Schengen nie zwalnia podróżujących z obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Wymóg ten dotyczy także dzieci i młodzieży, którzy nie mogą przekraczać granicy na podstawie legitymacji szkolnej lub karty rowerowej. Pasażer bez ważnego dokumentu tożsamości nie zostanie wpuszczony na pokład promu, a wykupiony bilet zostanie anulowany bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.