| Rezerwacja biletów promowych - tel.: 57 737 37 78

Ładunki specjalne

Na większości promów istnieje możliwość transportu pojazdów i ładunków specjalnych, ponadgabarytowych takich jak: kontenery, zbiorniki, maszyny budowlane, rolnicze itp. Pojazdy o szerokości do 2,60 m są klasyfikowane jako standardowe. Szerokość powyżej 2,60 m kwalifikuje pojazdy do transportu ponadgabarytowego. Na niektórych promach nie ma możliwości wjazdu pojazdów na gąsienicach, dlatego prosimy każdorazowo sprawdzić możliwość transportu konkretnego pojazdu/ładunku specjalnego. Za dodatkową opłatą istniej możliwość wprowadzenia lub sprowadzenia pojazdu/ładunku przez obsługę promu. Uwaga! Nie ma możliwości transportu pojazdów ponadgabarytowych Eurotunelem, ponieważ maksymalne dopuszczane wymiary na tej trasie to: szerokość 2,55 m, wysokość 4,20 m, długość 19,40 m.